Talep ve Öneri Platformu

Finansal Kurumlar Birliği Talep ve Öneri Platformu’na hoş geldiniz.

Birliğimiz üyesi şirketler ile ilgili olumlu-olumsuz geri bildirimlerinizi ya da aldığınız finansal hizmetlere yönelik önerilerinizi Birliğimize iletebilirsiniz. Geri bildirimleriniz, Birliğimizce değerlendirilerek tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

 • Finansal Kurumlar Birliği Aydınlatma Metni

  Finansal Kurumlar Birliği olarak, tarafımızla paylaşmış olduğunuz;

  Adınız-soyadınız, T.C. kimlik numaranız, iletişim ve yerleşim yeri bilgileriniz, e-posta adresiniz ve talep/öneri konunuz dahilinde tarafımıza aktaracağınız her türlü bilgi,
  Finansal tüketicinin korunması maksadıyla, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Birliğimiz üyesi şirketler ile ilgili tüketici sorununuzun, veya önerinizin, talebinizin veya aldığınız finansal hizmetlere yönelik önerinizin Birliğimize iletilmesi ve Birliğimizce ilgili talebinizin/önerinizin finansal tüketici hakları kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde şirketlerin Etik İlkelere uygun davranıp davranmadıklarının kontrolü amacıyla, yasal zorunluluklarımız ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.

  Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar;

  Birliğimiz, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar ile Birliğin faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığımız bilgi teknolojileri şirketlerine, talep veya öneride bulunduğunuz şirketlere ve düzenleyici ve denetleyici otoritelere (BDDK, SPK vb. kurumlara) aktarabilir.

  Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

  Kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak, web sitesi, e-posta, telefon vb. iletişim kanallarıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre;

  Birliğimize başvurarak,

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

  Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepleriniz, yazılı olarak Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sokak No:13 River Plaza K:18 Ofis No:48-49 Şişli İstanbul adresine iletilebilecektir. Birliğimiz bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Finansal Kurumlar Birliği tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

GERİ DÖN